Missie

Het is mijn missie om de magie van aanraking en massage bereikbaar te  maken voor iedereen.


Daarom heb ik ook een aanbod voor  bijzondere doelgroepen zoals kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een beperking of ontwikkelingsstoornis zoals autisme of ADHD,  mensen met en na kanker, hoogsensitieve personen, mensen die niet graag aangeraakt worden of liever niet uit de kleren gaan.


Jou een aanraking of massage op jouw maat aanbieden is mijn missie.


Verder vind ik het fijn mijn passie uit te dragen en ook anderen de kunst van het masseren te leren